Sök

Information om börsintroduktionen av Drott

1998-05-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanskas ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998 beslutades om utdelning av aktierna i Drott AB till aktieägarna i Skanska.

PRESSINFORMATION 1998-05-14                             37/98

INFORMATION OM BÖRSINTRODUKTIONEN AV DROTT

Vid Skanskas ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998 beslutades om utdelning av aktierna i Drott AB till aktieägarna i Skanska.

Avsikten är att ansöka om notering av Drott på Stockholms Fondbörs O-lista. Drott är organiserat i tre dotterbolag med fastigheter till ett bedömt marknadsvärde om cirka 10 miljarder kronor.

Bolagsstämman i Skanska beslutade att avstämningsdagen skall vara den 21 september 1998. Med denna utgångspunkt har följande tidsplan fastställts:

26 augusti Delårsrapport för Drott AB för perioden 1 januari - 30 juni 1998
27 augusti Delårsrapport för Skanska AB för perioden 1 januari - 30 juni 1998
Första veckan i september Beräknad publicering och distribution av prospekt
16 september Sista dag för handel med Skanskaaktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Drott AB
21 september Avstämningsdag
24 september Beräknad notering på Stockholms Fondbörs O-lista

Från och med den 29 maj kommer information om Drott att löpande publiceras på Drotts hemsida www.drott.se.

 

Danderyd 1998-05-14

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Mats Mared, Verkställande direktör Drott AB tfn 08-753 88 00 eller Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tfn 08-753 87 99.