Sök

Skanska får ytterligare order på minikraftverk i New York - kontraktet värt 350 miljoner kronor

2001-12-17 10:04 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att bygga två nya minikraftverk på Long Island, New York. Kontraktet är värt USD 33,4 miljoner, ca 350 miljoner kronor. Kund är det NYSE-listade energibolaget Keyspan Energy Development Corp., med verksamhet i nordöstra USA och leverantör till bl a Long Island Power Authority.

   Press Release


2001-12-17

 


Skanska får ytterligare order på minikraftverk i New York - kontraktet värt 350 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att bygga två nya minikraftverk på Long Island, New York. Kontraktet är värt USD 33,4 miljoner, ca 350 miljoner kronor. Kund är det NYSE-listade energibolaget Keyspan Energy Development Corp., med verksamhet i nordöstra USA och leverantör till bl a Long Island Power Authority. 

Kraftverken ska vara klara i maj 2002 för att möta den kommande sommarens väntade energitoppar. Uppdraget följer på förra vinterns framgångsrika uppförande av 11 generatorstationer för New York Power Authority i New York City. Dessa anläggningar kunde tas i bruk i juni 2001 efter ett genomförande på endast sex månader.

Det nya uppdraget gäller två samlokaliserade anläggningar vid Glenwood Landing i Nassau County på norra Long Island. De två turbingeneratorerna ska tillsammans producera 79,9 MW.

Slattery Skanska ansvarar för byggande av kraftstationerna, inklusive två ca 50 m höga skorstenar, kontroll- och driftbyggnader samt för installationerna. Där ingår bl a en katalytisk reningsanläggning, transformatorer, kompressorer och pumpanläggningar. Uppdraget innefattar även ca 3 000 m rörledningar ovan och under jord, 70 000 m elkablage för styrning och drift samt ca 25 000 m kraftöverföringsledningar.

I genomförandet tar Slattery Skanska hjälp av systerföretaget Gottlieb Skanska i ett internkonsortium.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska, +1 718 767 26 00
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
08-753 87 47