Sök

Skanska förvärvar aktier i det ledande polska byggbolaget Exbud

2000-03-16 11:49 CET
Pressmeddelande

Skanska har avtalat om förvärv av 9,99 procent av aktierna och rösterna i Exbud S.A., det ledande byggbolaget i Polen. Köpeskillingen uppgår till PLN 63 miljoner (141 Mkr), motsvarande ett pris om PLN 42 per aktie. Köpet görs genom en förhandlad affär med säljaren, den polske affärsmannen Michal Solowow. Skanska avser att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av ytterligare aktier i Exbud i syfte att förvärva ett kontrollerande intresse i bolaget.

Press Release 2000-03-16 Skanska förvärvar aktier i det ledande polska byggbolaget Exbud och avser att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av ett kontrollerande intresse i bolaget Skanska har avtalat om förvärv av 9,99 procent av aktierna och rösterna i Exbud S.A., det ledande byggbolaget i Polen. Köpeskillingen uppgår till PLN 63 miljoner (141 Mkr), motsvarande ett pris om PLN 42 per aktie. Köpet görs genom en förhandlad affär med säljaren, den polske affärsmannen Michal Solowow. Skanska avser att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av ytterligare aktier i Exbud i syfte att förvärva ett kontrollerande intresse i bolaget och har inlämnat en ansökan till den polska Börs- och värdepappersinspektionen, samt till den polska konkurrensmyndigheten, för godkännande av detta. När erforderliga tillstånd erhållits, kommer det offentliga erbjudandet att presenteras närmare. Exbud är det ledande byggföretaget i Polen. Företaget grundades 1977 och har sitt huvudkontor i Kielce. Exbud bedriver såväl hus- som anläggningsbyggande, i första hand i Polen, där bolagets verksamhet täcker hela landet. Bolagets omsättning för 1999 var PLN 2,4 miljarder (SEK 5,4 miljarder) med en vinst före skatt om PLN 90 miljoner (200 Mkr). Bolaget har drygt 14 000 anställda. Exbud är listat på börsen i Warszawa och hade vid börsens stängning den 15 mars 2000 ett börsvärde på PLN 591 miljoner (SEK 1,3 miljarder). Det planerade förvärvet av ett kontrollerande intresse i Exbud är ett led i Skanskas strategi att bredda sin geografiska bas till nya marknader i bland annat Central- och Östeuropa. Polen är här en mycket intressant marknad, givet landets storlek och ekonomiska tillväxt, med stor potential även för ökat byggande. Skanska har bedrivit verksamhet i Polen i ett flertal år, i första hand genom projektutveckling, och stärkte under 1999 sin position genom förvärv av ett kontrollerande intresse i Budexpol, ett specialiserat byggbolag baserat i Wroclaw. Skanskas totala omsättning i Polen var under 1999 cirka 430 Mkr. I en kommentar till affären och det planerade offentliga erbjudandet om förvärv av ytterliggare aktier säger Anders C Karlsson, affärsområdeschef för Skanska Europa: "Jag välkomnar den här möjligheten att stärka vår närvaro i Polen. Den polska byggmarknaden är idag ungefär lika stor som den svenska, men med 40 miljoner invånare och en växande ekonomi finns en god tillväxtpotential, med beaktande även av ett framtida EU-medlemskap. Att säkerställa en stark marknadsposition är en viktig del av vår strategi i den här regionen och att kunna arbeta tillsammans med ett bolag med Exbuds kvalitet ger oss mycket goda förutsättningar att genomföra vår strategi. Det positiva gensvar som vi fått från Exbuds ledning i samband med den här affären är också mycket tillfredsställande". ____________________________________________________   For further information, contact: Eero Makkonen, för Region Skanska Central- och Östeuropa, tel. +359-61 52 21 Mikael Holm, VD Skanska Central Europe AB, tel. 0705-14 44 21 Staffan Schéle, Head of Corporate Finance, Skanska AB, tel. 08-753 8272

 

Peter Wallin, Investor Relations, Skanska AB, tel. 0709 – 53 88 66