Sök

Ny VD för Skanska USA Building

2005-06-02 08:51 CET
Pressmeddelande

Skanska har utsett Ron Oakley till ny VD för affärsenheten Skanska USA Building. Han tillträder omedelbart och ersätter Johan Karlström, vice VD Skanska AB, som varit tillförordnad VD för Skanska USA Building sedan februari.
Johan Karlström kommer även fortsättningsvis att vara baserad i USA och vara den i Skanskas koncernledning som ansvarar för USA-verksamheterna, inklusive Skanska USA Civil.

Pressrelease


2005-06-02

 


Ny VD för Skanska USA Building


Skanska har utsett Ron Oakley till ny VD för affärsenheten Skanska USA Building. Han tillträder omedelbart och ersätter Johan Karlström, vice VD Skanska AB, som varit tillförordnad VD för Skanska USA Building sedan februari.

Johan Karlström kommer även fortsättningsvis att vara baserad i USA och vara den i Skanskas koncernledning som ansvarar för USA-verksamheterna, inklusive Skanska USA Civil.

Ron Oakley har mer än 30 års erfarenhet som ledare inom byggsektorn. Han har varit verksam inom såväl byggverksamhet för privata och offentliga kunder som inom fastighetsverksamhet och projektfinansiering.

Under 24 år har han varit verksam inom Fluor Corporation, ett av USA:s största byggbolag, där han bl a har ansvarat för såväl kommersiella projekt som byggande av process- och industrianläggningar, design/buildåtagande och statliga uppdrag. Han medverkade även i bildandet av bolagets enhet för transport- och offentlig-privata samverkansprojekt. Han kommer närmast från befattningen som VD för Lend Lease Americas.

- Vi är glada att kunna välkomna Ron Oakley till Skanska. Vi är övertygande om att hans breda erfarenheter från USA-marknaden blir mycket värdefulla för oss. Vi vet att han delar våra värderingar när det gäller lönsamhet och vår uppförandekod med inriktning på etik, miljö och säkerhet, säger Stuart Graham, Skanska VD och koncernchef.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.800 medarbetare.

Skanska är ett världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt offentlig-privat samverkan. Skanska är inriktat på att finna innovativa lösningar genom ett nära samarbete med kunderna och genom att kombinera bolagets internationella expertis med lokal närvaro. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004