Sök

Skanska Bostäder demonterar fyra parhus i Lund

1999-11-30 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Bostäder påbörjar just nu en demontering av fyra parhus i kvarteret Klövern, Skördevägen, i Lund. Husen, som är under produktion, skulle stå inflyttningsklara i februari 2000. Under produktionstiden har husen regnskadats med allvarliga fukt- och mögelskador som följd. Skanska Bostäder har därför valt att demontera samtliga hus för att sedan påbörja uppförandet av helt nya. Skanska Bostäders kunder kommer, på grund av detta, inte att kunna flytta in i sina nya bostäder förrän i slutet av juni månad.

Skanska Bostäder demonterar fyra stycken parhus i Lund

Skanska Bostäder påbörjar just nu en demontering av fyra stycken parhus i kvarteret Klövern, Skördevägen, i Lund. Husen, som är under produktion, skulle stå inflyttningsklara i februari 2000. Under produktionstiden har husen regnskadats med allvarliga fukt- och mögelskador som följd. Skanska Bostäder har därför valt att demontera samtliga hus för att sedan påbörja uppförandet av helt nya. Skanska Bostäders kunder kommer, på grund av detta, inte att kunna flytta in i sina nya bostäder förrän i slutet av juni månad.

När skadorna upptäcktes tillsattes en utredning med externa experter. Utredningen syftade till att mäta fukthalten i husen samt fastställa omfattningen av skadorna. Skanska Bostäder väljer att plocka ned husen helt och hållet, kassera det skadade materialet och resa helt nya hus för att vara helt säkra på att en fullvärdig produkt kan levereras till de kunder som köpt husen.

- Vi beklagar det inträffade och tar på oss hela ansvaret. Det som hänt under produktionen är mycket smärtsamt för både oss och kunderna. Skanska Bostäder erbjuder marknaden sunda, trygga och attraktiva hem. Kan vi inte leva upp till detta i ett enskilt projekt måste vi ta konsekvenserna. Enbart genom att demontera husen och bygga helt nya kan vi erbjuda kunderna en fullvärdig produkt och bygga upp en trovärdighet bland våra kunder, säger Jan Pettersson, regionchef Skanska Bostäder.

Skanska Bostäder är en av landets ledande bostadsbyggare med ca 1.400 anställda och en årlig omsättning om ca 3 miljarder kr. Skanska Bostäder är en division inom Skanska Sverige AB.

För mer information:

Jan Pettersson, regionchef Skanska Bostäder 070-572 11 88

Sofia Heidenberg, informationschef Skanska Bostäder 070-524 67 80