Sök

Skanska säljer fastighet i Malmö för 52 miljoner kronor med en vinst på 43 miljoner kronor

2003-12-18 09:21 CET
Pressmeddelande

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheten Gamen 15 i Malmö kommun till en lokal investerare för 52 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 43 miljoner kronor och redovisas i fjärde kvartalet 2003.

   Pressrelease

 


2003-12-18

Skanska säljer fastighet i Malmö för 52 miljoner kronor med en vinst på 43 miljoner kronor

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheten Gamen 15 i Malmö kommun till en lokal investerare för 52 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 43 miljoner kronor och redovisas i fjärde kvartalet 2003.

Gamen 15 är en kontorsfastighet på 4.300 kvm, centralt belägen i Malmö. Byggnaden uppfördes 1981 av Skanska och de största hyresgästerna är sedan lång tid Länsarbetsnämnden och Kriminalvårdsstyrelsen.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 7,3 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 2,3 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Nils-Olof Nilsson, VD Skanska Öresund
tel 040-14 45 83 eller 070-216 23 66
Richard Hultin, Marknadschef Skanska Öresund
tel 040-14 44 34 eller 070-673 15 56
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB
tel 08-753 88 38