Sök

Skanska säljer HansaCompagniet i Malmö

1999-12-17 10:04 CET
Pressmeddelande

Skanska Öresund AB har sålt kv Lybeck 6 i Malmö till Fastighets AB Briggen i Öresund som ingår i Castellum. Försäljningspriset uppgår till 325 miljoner kronor och försäljningsvinsten till 272 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-12-17                 106/99

Skanska säljer HansaCompagniet i Malmö Försäljningsvinsten uppgår till 272 miljoner kronor

Skanska Öresund AB har sålt kv Lybeck 6 i Malmö till Fastighets AB Briggen i Öresund som ingår i Castellum.

Försäljningspriset uppgår till 325 miljoner kronor och försäljningsvinsten till 272 miljoner kronor.

Den drygt 20.000 kvm stora fastigheten inrymmer den välrenommerade gallerian HansaCompagniet samt kontorslokaler och bostäder. I byggnaden som är en känd profil i centrala Malmö fanns från början varuhuset NK.

Byggnaden färdigställdes av Skanska 1964 och delägdes därefter tillsammans med Hugo Åberg Fastighets AB. Sedan 1972 har fastigheten varit helägd av Skanska. Under 90-talet har byggnaden genomgått en grundlig modernisering och ombyggnad.

- Försäljningen är ett led i vår strategi att sälja färdigutvecklade fastigheter för att utveckla nya projekt, säger Kent Jönsson, VD för Skanska Öresund AB som utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen med tonvikt på Köpenhamn, Malmö och Lund.

Stockholm, 1999-12-17

Skanska AB

Koncernstab Kommunikation

För ytterligare information kontakta:

Kent Jönsson, VD Skanska Öresund AB, tel 040-14 45 60