Sök

Skanska och Latour för diskussioner om försäljning av sina Piren-aktier

2000-01-18 14:33 CET
Pressmeddelande

OM Stockholmsbörsen har beslutat att tills vidare stoppa handeln med Pirens aktier. Börsstoppet beror på att de båda huvudägarna, Skanska och Latour, för diskussioner om en försäljning av sina respektive aktieinnehav i bolaget.Vidare information kommer att lämnas måndagen den 24 januari.

PRESSINFORMATION 2000-01-18                           7/00

Skanska och Latour för diskussioner om försäljning av sina Piren-aktier

OM Stockholmsbörsen har beslutat att tills vidare stoppa handeln med Pirens aktier.

Börsstoppet beror på att de båda huvudägarna, Skanska och Latour, för diskussioner om en försäljning av sina respektive aktieinnehav i bolaget.

Vidare information kommer att lämnas måndagen den 24 januari.

Stockholm, 2000-01-18

Investment AB Latour Skanska AB

________________________________________________

För ytterligare information kontakta

Mats Wäppling, chef Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08-753 80 00