Sök

Skanska och Piren i samarbete om nytt köpcentrum i Köpenhamn

1998-06-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Ett samarbetsavtal har idag träffats mellan Piren och Skanska om att utveckla Fisketorvets köpcentrum i ett bolag som ägs av Skanska. Piren har en option att senast den 1 februari 1999 förvärva hälften av det nya bolaget och senare hela bolaget.

PRESSINFORMATION 1998-06-29                             52/98

Skanska och Piren i samarbete om nytt köpcentrum i Köpenhamn

Ett samarbetsavtal har idag träffats mellan Piren och Skanska om att utveckla Fisketorvets köpcentrum i ett bolag som ägs av Skanska. Piren har en option att senast den 1 februari 1999 förvärva hälften av det nya bolaget och senare hela bolaget.

Arbetet påbörjas omgående och ansökan om ett principgodkännande av projektet är inlämnat till kommunen. Byggstart är beräknad till första kvartalet av 1999. Den totala investeringen beräknas uppgå till drygt 1 miljard DKK, ca 1,15 mdr SEK. Fisketorvet, centralt beläget i närheten av Köpenhamns Tivoli, kommer att innehålla ett 80-tal butiker och restauranger som tillsammans beräknas omsätta 1,5 miljarder DKK, ca 1,7 mdr SEK. I marknadsområdet bor 2,8 miljoner personer inom en timmes restid. Invigningen beräknas till tredje kvartalet år 2000 i samband med färdigställandet av Öresundsbron.

Cirka 700 personer kommer att arbeta i köpcentret. Huvudinfarten till Köpenhamns city går förbi köpcentret som får 2.000 parkeringsplatser. Dybbelsbro Station med S-banetåg ligger cirka 200 m från anläggningens huvudentré.

Pirens vision är att vara det köpcentrumbolag i Norden som erbjuder de bästa handelsplatserna för professionella detaljhandelsföretag och deras kunder.
Piren är idag ledande i Sverige och äger elva köpcentrumanläggningar varav åtta i Stockholmsområdet. Piren är det enda renodlade köpcentrumbolaget på Stockholmsbörsen.

Utvecklingen av Fisketorvet är ett led i Skanskas strategiska fokusering på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster samt utveckling av projekt och fastigheter. I projektutveckling samverkar Skanskas kompetens inom byggande och fastigheter med koncernens finansiella styrka till en unik kombination.

 

Danderyd 1998-06-29

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta:Mats Wäppling, chef för Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08-753 88 00 eller
Cecilia Schön , informationsdirektör i Skanska, tel 08- 753 88 00 eller
Lars Söderblom, VD i Piren, tel 08- 638 33 00 eller
Lars Johansson, fastighetschef, tel 08-70674 05

För bilder kontakta Susanne Kinnunen.