Sök

Antalet skaderegleringsärenden minskar

1997-12-01 00:00 CET
Pressmeddelande

Fram till idag, den 1 december, har 82 ärenden inkommit. Skaderegleringsgruppen har beslutat om 49 ärenden och har nu kvar 33 ärenden att slutbehandla. Hittills har totalt 1,27 miljoner kronor har utbetalts. Ärendena som har behandlats i veckan handlar om värdering av djur, produktionsbortfall och minskat fastighetsvärde.

PRESSINFORMATION 1997-12-01                             86/97

ANTALET SKADEREGLERINGSÄRENDEN MINSKAR

Fram till idag, den 1 december, har 82 ärenden inkommit. Skaderegleringsgruppen har beslutat om 49 ärenden och har nu kvar 33 ärenden att slutbehandla. Hittills har totalt 1,27 miljoner kronor har utbetalts. Ärendena som har behandlats i veckan handlar om värdering av djur, produktionsbortfall och minskat fastighetsvärde.

Skanskas och Banverkets gemensamma skaderegleringsgrupp har nu arbetat i sex veckor. Arbetet fortskrider och gruppen kan konstatera att antalet nya ärenden har minskat markant.

 

Båstad 97-12-01

Skaderegleringsgruppen
Miguel Guirao, ordförande
Banverket

 


För ytterligare information kontakta:Miguel Guirao, tel 070-762 39 80 eller Christina Held, 070-634 82 75.

Denna och tidigare pressinformation om projekt Hallandsås finns på www.banverket.se och www.skanska.se