Sök

AB Industrivärden begär konvertering av A-aktier till B-aktier

2005-06-16 08:34 CET
Pressmeddelande

AB Industrivärden har hos Skanska begärt konvertering av 2.302.756 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Industrivärdens röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 29,3 procent till 26,9 procent.

   Pressrelease


2005-06-16

AB Industrivärden begär konvertering av A-aktiertill B-aktier

AB Industrivärden har hos Skanska begärt konvertering av 2.302.756 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Industrivärdens röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 29,3 procent till 26,9 procent.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 22.584.276 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 395.968.796.
_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01