Sök

Utfall av skiljedom påverkar årets resultat negativt med 7 miljoner kronor

2000-06-28 14:25 CET
Pressmeddelande

Skanska utförde under tiden 1995 - 1998 stombyggnadsarbeten vid utbyggnaden av reningsverket i Käppala på uppdrag av Käppalaförbundet. Kontraktsumman uppgick till 266 miljoner kronor, inklusive tilläggsbeställningar uppgår summan till totalt 346 miljoner kronor. Härutöver har Skanska i skiljeförfarande krävt 82 miljoner kronor, varav huvuddelen avsåg ersättning för felaktiga ritningar. Skiljenämnden har funnit att ritningarna inte varit felaktiga i den omfattning som Skanska gjort gällande. Av det krävda beloppet tillerkändes Skanska 3 miljoner kronor. (Samtliga belopp är exklusive mervärdesskatt.)
Skiljedomsbeloppet på 82 miljoner kronor har aldrig intäktsförts i Skanskas resultat. Mot intäkten på 3 miljoner kronor kommer skiljedomskostnader, som uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Årets resultat påverkas därmed negativt med 7 miljoner kronor.

Press Release

 

2000-06-28   Utfall av skiljedom påverkar årets resultat negativt med 7 miljoner kronor   Skanska utförde under tiden 1995 - 1998 stombyggnadsarbeten vid utbyggnaden av reningsverket i Käppala på uppdrag av Käppalaförbundet. Kontraktsumman uppgick till 266 miljoner kronor, inklusive tilläggsbeställningar uppgår summan till totalt 346 miljoner kronor. Härutöver har Skanska i skiljeförfarande krävt 82 miljoner kronor, varav huvuddelen avsåg ersättning för felaktiga ritningar. Skiljenämnden har funnit att ritningarna inte varit felaktiga i den omfattning som Skanska gjort gällande. Av det krävda beloppet tillerkändes Skanska 3 miljoner kronor. (Samtliga belopp är exklusive mervärdesskatt.) Skiljedomsbeloppet på 82 miljoner kronor har aldrig intäktsförts i Skanskas resultat. Mot intäkten på 3 miljoner kronor kommer skiljedomskostnader, som uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Årets resultat påverkas därmed negativt med 7 miljoner kronor. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB, Tel 08 – 753 88 86