Sök

Skanska vinner byggkontrakt i Indiana, USA, värt cirka 820 miljoner kronor

2012-02-01 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ett bygguppdrag värt USD 120 M, cirka 820 miljoner kronor i Indiana, USA. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det första kvartalet 2012.

Kontraktet är det första för Industrial Contractors Skanska, en del av Skanska USA Civil, som förvärvades och införlivades i Skanska-koncernen från 1 januari 2012. I bygguppdraget ingår att tillhandahålla generella byggtjänster för underhåll och projekt i en tillverkningsanläggning i Indiana, USA, under de kommande tre åren.

Arbetet sätts igång i januari 2012 och beräknas vara klart i december 2014.

Industrial Contractors Skanska har skaffat sig ett gott renommé i Mellanvästern som en ledande byggaktör. De är verksamma inom tre separata affärsområden: kraft & energi, kommersiellt & lätt industri respektive tung industri.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.