Sök

Skanska tecknar underhållskontrakt i Storbritannien värt 8,6 miljarder kronor

2012-12-19 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska i joint venture med Morrison Utility Services har fått ett kontrakt för att arbeta med National Grids program för att ersätta gasledningar i Storbritannien. Kontraktet löper över åtta år och uppgår till totalt 1,6 miljarder pund, cirka 17,7 miljarder kronor. Skanskas andel av kontraktet uppgår till 800 miljoner pund, cirka 8,6 miljarder kronor, av vilka 2,1 miljarder bokas i fjärde kvartalet 2012.

Skanska och Morrison Utility Services kommer gemensamt att ansvara för två av de fyra regionerna i England som omfattas av programmet: östra England och norra London. Kontraktet omfattar byte av rörledningar, anslutningar, omläggningar, förstärkningar och andra ersättningar av anläggningar. 

Arbetet planeras starta 1 april 2013 och beräknas vara klart 31 mars 2021.

Skanska UK med cirka 4 200 medarbetare hade 2011 intäkter som uppgick till 12,7 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.