Sök

Skanska säljer kontorskomplexet Green Towers i Wroclaw, Polen, för cirka 557 miljoner kronor

2013-01-02 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer kontorskomplexet Green Towers i Wroclaw, Polen, till ett polskt finansinstitut för EUR 64 M, cirka 557 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i fjärde kvartalet 2012 och överföringen är planerad till första kvartalet 2013.

Green Towers består av två tiovåningsbyggnader med 23 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Den första byggnaden färdigställdes i mars 2012, medan den andra planeras vara klar i januari 2013 i enlighet med den aktuella affären. Byggnaderna är helt uthyrda, och det största hyreskontraktet omfattar 14 400 kvadratmeter. Bland hyresgästerna finns Ernst&Young, Allegro Group, Dolby, BD Europe och Medicover Group. Green Towers är Skanskas andra kontorsinvestering i Wroclaw och den tredje, Green Day, är redan påbörjad.

Green Towers rymmer en rad miljö- och hållbarhetslösningar, och är den första byggnaden i Polen som erhållit den högsta LEED-certifieringen, Platinum. Bland den teknik som bidrar till energieffektiviteten finns effektiv luftkonditionering med spiralfläktar och termodynamiska luftfuktare.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen. Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.

Contact: Jakub Zagórski, Center Of Excellence Director - Business Digitalization
Telefon