Sök

Konvertering av aktier

2000-01-12 13:20 CET
Pressmeddelande

Ett antal ägare av A-aktier i Skanska AB har anmält att de önskar utnyttja de nya reglerna i Skanskas bolagsordning att omvandla A-aktier till B-aktier. Sammanlagt rör det sig om 7.196 A-aktier som skall omvandlas till B-aktier.

PRESSINFORMATION 2000-01-12                         4/00

Konvertering av aktier

Ett antal ägare av A-aktier i Skanska AB har anmält att de önskar utnyttja de nya reglerna i Skanskas bolagsordning att omvandla A-aktier till B-aktier. Sammanlagt rör det sig om 7.196 A-aktier som skall omvandlas till B-aktier.

Stockholm, 2000-01-12

Skanska AB

Koncernstab Kommunikation

________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Staffan Schéle, Corporate Finance & Investor Relations, tel. 08-753 82 72