Sök

Skanska får ytterligare uppdrag för 375 miljoner kronor vid utbyggnaden av nya Skärholmen Centrum

2005-08-25 11:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ännu ett uppdrag för om- och tillbyggnaden av Skärholmen Centrum utanför Stockholm. Totalentreprenaden värd 375 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2005.

   Pressrelease


2005-08-25

Skanska får ytterligare uppdrag för 375 miljoner kronor vid utbyggnaden av nya Skärholmen Centrum

Skanska har fått ännu ett uppdrag för om- och tillbyggnaden av Skärholmen Centrum utanför Stockholm. Totalentreprenaden värd 375 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2005.

Det nya uppdraget innebär att CentrumKompaniet utnyttjar en av de två optioner som ingår i det kontrakt som tecknades förra året. Inklusive den första etappen värd 525 miljoner kronor har Skanska därmed fått uppdrag för totalt 900 miljoner kronor vid utbyggnaden av nya Skärholmen Centrum.

Därutöver finns ytterligare en option för en tredje etapp på ca 500 miljoner kronor - Skanskas samlade uppdrag för nya Skärholmen Centrum kan därmed bli värt totalt cirka 1,4 miljarder kronor.

Det nya uppdraget gäller den andra etappen som omfattar ca 100.000 kvm. Projekteringen börjar omgående och arbetet på plats inleds i januari 2006. Arbetet på den första etappen som omfattar ca 40.000 kvm pågår.

- Vi är glada att vi fått fortsatt förtroende. Det bekräftar vårt goda  samarbete som nu kan fortsätta med full kraft in i nästa skede, säger Jimmy Bengtsson, regionchef, Hus Stockholm Ombyggnad, Skanska Sverige.

- Skanska har hittills mer än väl motsvarat våra förväntningar i alla avseenden. Nu ser vi fram emot att utveckla samarbetet ytterligare för att säkerställa ett lyckat slutresultat, säger Thomas Persson, projektchef CentrumKompaniet - ägt av Stockholm Stadshus AB - som förvaltar och utvecklar Skärholmen Centrum.

Centrumanläggningen byggdes ursprungligen på 1960-talet och nya Skärholmen Centrum ska stå klart till 40-årsjubileet 2008. Butiksytan utökas från 38 000 kvm till över 60 000 inbyggda kvm - Skärholmen Centrum blir då Nordens största köpcentrum.

Befintliga butiker kommer att kunna bibehålla sina ordinarie öppettider under byggtiden. I dagsläget finns cirka 130 butiker. Hela förändringsprojektet ingår i Söderortsvisionen, Stockholms Stads satsning för uppgradering av Stockholms södra stadsdelar.


För ytterligare information, kontakta:

Jimmy Bengtsson, regionchef, Hus Stockholm Ombyggnad, Skanska Sverige, tel 08-504 350 27 eller 070-537 91 10 
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99