Sök

Sexmånadersrapport, januari-juni 2013

2013-07-18 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning:

- Intäkterna ökade 4 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 8 procent och uppgick till 62,7 (60,6) miljarder kronor.

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 60,3 (61,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 2 procent.

- Orderstocken uppgick till 148,7 (161,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (1,4) miljarder kronor. Ökningen beror främst på ökad lönsamhet i Bygg- samt Bostadsutvecklingsverksamheterna trots att valutaeffekter belastade rörelseresultatet med 73 Mkr.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,7 (2,4) procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 1,9 (3,2) miljarder kronor.

- Operativt kassaflöde uppgick till –0,5 (–4,3) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –5,2 (–7,9) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 1,1 (–2,8) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 1,2 (2,3) miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851