Sök

Ekonomisk information från Skanska AB 1996

1996-02-01 00:00 CET
Pressmeddelande

Ekonomisk information från Skanska AB 1996

PRESSINFORMATION 1996-02-01                 7/96
EKONOMISK INFORMATION FRÅN SKANSKA AB 1996
För Skanska AB gäller följande ekonomiska rapportering 

• avseende 1995 års bokslut:


Bokslutskommuniké			 29 februari
Årsredovisning för 1995 (distribution)	 3 april

Bolagsstämma i Stockholm		 29 april	 


• avseende 1996 års bokslut:


Halvårsrapport			22 augusti
Niomånadersrapport			22 november


Danderyd den 1 februari 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information


Lennart Hallberg