Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2008-04-03 18:03 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2007 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,25 kronor per aktie (föregående år 4,75 kronor) samt en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie (3,50 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2008.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Jane F. Garvey, Finn Johnsson, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg till styrelseledamöter.

Till nya styrelseledamöter valdes Johan Karlström och Bengt Kjell. Stuart Graham, Anders Nyrén och Curt Källströmer hade avböjt omval.

Bengt Kjell är vice VD i AB Industrivärden. Johan Karlström är från den 3 april ny VD och koncernchef för Skanska.