Sök

Skanska säljer sin aktiepost i Jabo Trä

2001-08-22 14:46 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer hela sitt 40-procentiga aktieinnehav i O-listenoterade Jabo Träprodukter AB (f d Rörvik Timber). I två separata affärer köper AB Geijer Trä och Ittur Industrier AB vardera hälften av Skanskas aktiepost.
Försäljningen beräknas ge en mindre realisationsförlust i Skanska-koncernen.

Press Release


2001-08-22


Skanska säljer sin aktiepost i Jabo Trä


Skanska säljer hela sitt 40-procentiga aktieinnehav i O-listenoterade Jabo Träprodukter AB (f d Rörvik Timber). I två separata affärer köper AB Geijer Trä och Ittur Industrier AB vardera hälften av Skanskas aktiepost.

Försäljningen beräknas ge en mindre realisationsförlust i Skanska-koncernen.

Skanska har innehaft aktierna i Jabo Trä sedan 1997 då Skanska erhöll aktieposten i en strukturaffär där Skanska och Rörvik Industrier samlade sina sågverk i ett samägt bolag, Rörvik Timber. Dagens två uppgörelser innebär att Skanska medverkar till en industriellt riktig lösning för Rörvik Timber.

Försäljningen av rörelsefrämmande tillgångar är ett led i Skanskas strategiska satsning på kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 00

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47