Sök

Inbjudan till telefonkonferens 24 juli

2003-07-21 14:25 CET
Pressmeddelande

Skanska rapporterar resultatet för det första halvåret 2003 torsdagen den 24 juli och i samband med detta inbjuds till Telefonkonferens.
Telefonkonferensen börjar kl 14.00. Skanskas VD Stuart Graham, finansdirektör Hans Biörck och Peter Wallin, direktör, Investor Relations, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Stockholm den 21 juli 2003


Inbjudan till telefonkonferens

Skanska rapporterar resultatet för det första halvåret 2003 torsdagen den 24 juli och i samband med detta inbjuds till Telefonkonferens

Telefonkonferensen börjar kl 14.00. Skanskas VD Stuart Graham, finansdirektör Hans Biörck och Peter Wallin, direktör, Investor Relations, presenterar rapporten och besvara frågor.

För att delta i konferensen, vänligen ring +44 (0)20 7162 0186 senast fem minuter innan konferensen börjar. Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer +44 (0)20 8288 4459, kod 248582.

Rapporten publiceras kl 12.00. Ett presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt vid samma tid på www.skanska.se.

Praktiska frågor om telefonkonferensen besvaras av Marie Karlsson,
tel 08-753 8666 eller Contact.

Välkommen!

Peter Wallin
Direktör, Investor Relations