Sök

Skanska ny entreprenör till Hallandsås

1996-01-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Idag, torsdagen den 18 januari, skriver Banverket och Skanska under ett avtal som omfattar byggandet av de två 8,6 km långa järnvägstunnlarna genom Hallandsås. Kontraktssumman uppgår till 930 miljoner kronor.

SKANSKA NY ENTREPRENÖR TILL HALLANDSÅS

PRESSINFORMATION 1996-01-18                               6/96

Idag, torsdagen den 18 januari, skriver Banverket och Skanska under ett avtal som omfattar byggandet av de två 8,6 km långa järnvägstunnlarna genom Hallandsås. Kontraktssumman uppgår till 930 miljoner kronor.

Projektet genomförs som en generalentreprenad av Skanska Stockholm AB. I den integrerade Skanska-gruppen medverkar Anläggnings- och Kraftverksavdelningen och dotterbolaget Stabilator AB.

- Nu blickar vi framåt och det känns bra att vi inom kort är igång med Hallandsåsprojektet igen efter ett omfattande anbudsförfarande under hösten, berättar Hans Ottenfalk, chef för Banverkets södra region.

Anbudsförfrågan gick ut inom Europa till sju kvalificerade företag/företagsgrupper varav följande fyra lämnade anbud:

 • Skanska Stockholm AB

 • ABV Rock Group AB, Sverige
  WP-System AB, Sverige
  Selmer A/S, Norge

 • NCC AB Anläggning, Sverige
  Eeg Henriksen Anlegg A/S, Norge
  Ed. Züblin AG, Tyskland

 • SIAB AB, Sverige
  PEAB AB, Sverige

Byggstart i februari

Skanska inleder omedelbart etableringsarbetet för att i februari vara i full gång med arbetet från de södra och norra påslagen. I kontraktet ingår ett tredje påslag, mitt på Hallandsåsen. Detta mellanpåslag ska öppnas så snart alla tillståndsfrågor lösts. Om cirka ett år, när projektet går in i sin mest intensiva fas, bedrivs arbetet på åtta fronter.

Kontraktet, som omfattar två färdiga tunnlar, ska vara genomfört i november 1999. Projektet utförs i treskift. Omkring 150 man, varav ca 30 tjänstemän, kommer att engageras. För Banverket arbetar 10-15 personer heltid i projektet.

När tunnlarna är färdiga kommer spår, signaler, kraftledning mm att installeras och under år 2000 beräknas allt vara klart för trafik genom Hallandsåsen.

Moderna metoder

Skanska kommer att arbeta med moderna tunnelmetoder som utvecklats vid avancerade bergarbeten, både i Sverige och utomlands. Samtidigt är det beprövade metoder med konventionell utrustning för sprängning, bergförstärkning och injektering. De massor som tas ur berget ska så långt möjligt användas till andra järnvägsbyggen på Västkustbanan samt till vägbyggen.

- Vi har respekt för projektet som är stort och tekniskt avancerat med ett omfattande och komplicerat injekteringsarbete. Men Skanska har aktuell erfarenhet av denna typ av uppdrag, bland annat från det stora vattenkraftprojektet Uri i Indien, säger Skanska Stockholms VD, Lennart Daleke.

Berggrupp Skanska, koncernens expertgrupp för bergarbeten, ska stötta, följa upp och utvärdera projektet för att därigenom ta till vara möjligheter till vidare kompetensutveckling.

Idag har cirka tre kilometer tunnel sprängts ut, varav cirka en kilometer är färdig tunnel.

Malmö 1996-01-18

Banverket, Södra regionen

Daphne Hood Hofbauer
Chef, informationsgruppen
040-20 27 52

Skanska

Lennart Hallberg
Informationsdirektör
08-753 86 89 alt 040-14 42 01