Sök

Skanskas försäljning av aktier i Scancem genomförd

1999-07-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Försäljningen av Skanskas aktieinnehav i Scancem till Heidelberger Zement A.G. och dess dotterbolag S.A. Cimenteries CBR har idag slutförts i enlighet med tidigare tecknat avtal. Därmed har Skanskas samtliga åtaganden i uppgörelsen i november 1998 med EU-kommissionen fullgjorts. Den totala köpeskillingen för de sålda aktierna uppgår till cirka 8,5 miljarder kronor och den bokföringsmässiga realisationsvinsten före skatt till cirka 3,5 miljarder kronor.

PRESSINFORMATION 1999-07-26                            66/99

Skanskas försäljning av aktier i Scancem genomförd

Försäljningen av Skanskas aktieinnehav i Scancem till Heidelberger Zement A.G. och dess dotterbolag S.A. Cimenteries CBR har idag slutförts i enlighet med tidigare tecknat avtal. Därmed har Skanskas samtliga åtaganden i uppgörelsen i november 1998 med EU-kommissionen fullgjorts. Den totala köpeskillingen för de sålda aktierna uppgår till cirka 8,5 miljarder kronor och den bokföringsmässiga realisationsvinsten före skatt till cirka 3,5 miljarder kronor.

Heidelberger Zement A.G. och S.A. Cimenteries CBR, som samtidigt förvärvat Aker RGI:s hela aktieinnehav i Scancem och därefter äger aktier motsvarande 73,4 procent av det totala aktiekapitalet och 90,8 procent av antalet röster i bolaget, har åtagit sig att erbjuda övriga aktieägare i Scancem att sälja sina aktier till minst samma pris. Ett sådant offentligt erbjudande förväntas kunna lämnas i slutet av i slutet av augusti 1999.

 

Stockholm 1999-07-26

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Anders Nyrén, vVD och Finansdirektör, tel 08-753 88 00