Sök

Skanska får tunnelbanekontrakt i New York värt cirka 2,4 miljarder kronor

2011-09-14 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att inreda och färdigställa tunnelbaneförlängningen för linje 7 från Times Square till West 25 Street och 11 Avenue på Manhattan, New York. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Railworks, där Skanskas andel är 75 procent. Skanskas andel av kontraktet är värt USD 386 M, cirka 2,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Metropolitan Transport Authority i New York.

I projektet ingår olika förbättringar av anläggningar, byggnadsarbeten, konstruktionsarbeten, hissar, rulltrappor, HVAC, tunnelventilation, brandskydd, rörarbeten, el och belysning, instrumentering och kontroller, signalsystem, kommunikationssystem, traktionssystem och banarbete för tunnlar, bergsutrymmet för stationen samt fyra ventilationsbyggnader längs förlängningen av linje 7.

Arbetet med projektet inleds i september och beräknas vara slutfört i juni 2014.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.