Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

2013-04-11 20:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 11 april 2013 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2014 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, SEOP(2011-2013).

Styrelsen har även beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2014 får förvärv ske av högst 2 000 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, SEOP(2014-2016).

Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 11 april hade Skanska 8 181 145 B-aktier i eget förvar.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851