Sök

Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor

2001-02-19 10:17 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga vattenkraftprojektet Esti Hydroelectric Project i Panama. Ordern är totalt värd 213 miljoner USdollar, varav Skanskas andel uppgår till 70,7 procent, motsvarande 150 miljoner dollar, ca 1,5 miljarder kronor.

Press Release  

2001-02-19   Skanska leder bygge av 2-miljarderskraftverk i Panama Skanskas andel 1,5 miljarder kronor Skanska har fått uppdraget att bygga vattenkraftprojektet Esti Hydroelectric Project i Panama. Ordern är totalt värd 213 miljoner USdollar, varav Skanskas andel uppgår till 70,7 procent, motsvarande 150 miljoner dollar, ca 1,5 miljarder kronor. I det Skanska-ledda konsortiet ingår GE Energy Sweden AB, Alstom Power Generation AB och SwedPower International. Kund är AES Panama. Kraftverket med en effekt på 120 MW ska vara i drift senast i november 2003. Arbetena på plats har inletts. Projektet utförs i två floder och är dels ett strömkraftverk, s k run-of-the-river, dels ett dammprojekt. En miljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Utbyggnaden har medfört att 16 familjer måste flytta. Familjerna har fått nya och bättre bostäder i samma område. Detta är Skanskas andra kraftverksprojekt för AES USA, som är en av världens största kraftproducenter och till 49 procent ägare av AES Panama. Skanska bygger f n kraftverk för totalt 4,5 miljarder kronor. I Panama har Skanska tidigare genomfört kraftprojektet Estrella Los Valles och en utbyggnad av La Fortuna. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Thomas Pehrson, Vice VD, Skanska International Civil Engineering, tel 08 – 504 354 63 Lars-Erik Lantz, area manager Latin America, Skanska International Civil Engineering, tel + 507 614 97 25