Sök

Skanska bygger ut och renoverar sjukhus i Georgia, USA, för cirka 665 miljoner kronor

2011-12-09 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ut och renovera St. Francis sjukhus i Columbus, Georgia, USA. Totalt är kontraktet värt USD 115 M, utav vilka USD 103 M, cirka 665 miljoner kronor, inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2011.

St. Francis Hospital, Georgia

Utbyggnaden omfattar en byggnad med klinikverksamhet om 17 500 kvadratmeter och fyra våningar, samt en byggnad om 15 700 kvadratmeter och fem våningar med kontorsutrymmen. Skanska kommer också att renovera sjukhusets huvudbyggnad.

Den nya byggnaden för klinikverksamhet kommer att rymma en enhet avsedd för kardiovaskulär kirurgi med fyra laboratorier, ett rum för specialiståtgärder, en avdelning för nukleärmedicin samt 30 rum för förberedelse och återhämtning. Byggnaden kommer även att erbjuda ett utökat antal rymliga privatrum.

Kontorsbyggnaden kommer att inrymma bland annat hjärtmedicin, en kvinnoklinik, mödravård, barnvård och ett nytt auditorium med 324 platser. Renoveringen av huvudsjukhuset kommer att resultera i ett utbyggt akutrum, med 20 nya behandlingsrum och en utbyggd kirurgisk avdelning.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart i augusti 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.