Sök

Skanska utför miljöuppdrag i Klippiga bergen

1998-07-10 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Nielsons, Inc. som ingår i Tidewater Skanska gruppen utför stora miljöuppdrag i Colorado, USA. Bolaget utför ett saneringsuppdrag för USD 5.1 miljoner vid Rocky Mountain, men ytterligare saneringsuppdrag på andra orter omsluter ytterligare USD 16 miljoner - inom det nationella miljöprogrammet Superfund National Priorities.

KONCERNINFORMATION 1998-07-10                        55/98

Skanska utför miljöuppdrag i Klippiga bergen

Skanskas amerikanska dotterbolag Nielsons, Inc. som ingår i Tidewater Skanska gruppen utför stora miljöuppdrag i Colorado, USA. Bolaget utför ett saneringsuppdrag för USD 5.1 miljoner vid Rocky Mountain, men ytterligare saneringsuppdrag på andra orter omsluter ytterligare USD 16 miljoner - inom det nationella miljöprogrammet Superfund National Priorities.

Ett närmare 70 kvadratkilometer, (27 sq mile), stort markområde norr om Denver ska saneras från miljögifter. Här låg tidigare Rocky Mountain Arsenal som under och efter andra världskriget tillverkade kemiska stridsmedel. Nu ska området återställas till ett vildmarksområde, enligt ett program som utarbetats av bl a den amerikanska miljömyndigheten Environmental Protection Agency och delstaten Colorado.

Nielsons, Inc. fick först uppdraget att sanera närmare 500.000 kubikmeter förorenad jord. Därefter har man tagit flera nya miljöuppdrag i samma område, bl a för att säkra förvaringen av förorenat material. Kund är en sammanslutning med namnet Arsenal's Remediation Ventures Office, som består av den amerikanska armén, Shell Oil Company och U.S. Fish and Wildlife Service. Det omfattande saneringsprogrammet för området beräknas kosta totalt två miljarder US Dollar.

Skanska är sedan förvärvet av Tidewater-gruppen tidigare i år ett av de tio största företagen inom USA:s byggsektor. Skanska USA omsätter årligen drygt 17 miljarder kronor.

 

Danderyd 1998-07-10

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Chris Eastin, Nielsons, +1 970 565 8000

eller Tor Krusell, informationschef Skanska, 08-753 87 47

Denna och tidigare pressinformation finns även på http://www.skanska.se