Sök

Delårsrapport januari-mars 2000

2000-05-02 12:33 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

- Rörelseresultatet ökade till 1 336 (734) mkr vilket ger en ökning med 65 procent, rensat för jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag
- Ökad affärsaktivitet och hög volym inom projektutveckling ger positiv resultatpåverkan

- Kontrakt inom IT infrastruktur ökar kraftigt och utgör ca 20 procent av orderstocken
- Bredbandsutbyggnaden fortsätter att växa. Nya uppdrag för uppförande och utformning av co-locations (server hotell) i USA

- Orderingången ökade med 31 procent till 24 206 (18 511) mkr
- Orderingången var fortsatt stark på samtliga huvudmarknader

- Orderstocken överstiger för första gången 100 miljarder kronor
- Orderingången uppgick till 102 589 mkr på rullande tolvmånader och orderstocken uppgick till 100 383 mkr

- Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 18 595 (15 488) mkr
- Ökningen har i huvudsak ej påverkats av några förvärv

Klicka här för att öppna rapporten i pdf-format (kräver Acrobat Reader).

Klicka här för att ladda ner Acrobat Reader gratis.