Sök

Vår syn på Citys framtid

1999-02-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Stiftelsen Stolta Stad vill medverka till en förnyelse av Stockholms City, utgående från äldre svensk stadsplanetradition. Tillsammans har vi formulerat en vision för Stockholms mittpunkt.

Stockholm 990224


Vår syn på Citys framtid

<><>< b="">och Stiftelsen Stolta Stad vill medverka till en förnyelse av Stockholms City, utgående från äldre svensk stadsplanetradition. Tillsammans har vi formulerat en vision för Stockholms mittpunkt.

Bakgrund
Rivningarna på nedre Norrmalm tömde en hel stadsdel på invånare och historia. Resultatet efter återuppbyggnad blev en steril stadsdel, som dessutom alltmer förslummats, och i allt mindre omfattning representerar ett allmänt värde. Området har idag närmast karaktär av baksida i Stockholm, trots det centrala läget.
Citykvarteren har symbolisk betydelse för nationen som en upplevelsemässig mittpunkt i landet. Att förbättra miljön i området har således inte bara lokal betydelse för Stockholmsregionen, utan kan ses som ett nationellt projekt.

Syfte
Skanska och Stiftelsen Stolta Stad vill med visionen medverka till en debatt om att utveckla City till en beboelig och av turister, allmänhet och näringsliv uppskattat miljö.
Skanska har redan genomfört nya bostäder i kvarteren Wahrenberg, lämnat förslag till nya bostäder i kvarteret Elefanten och kommer att framdeles att presentera fler byggprojekt i City med inriktning mot en levande stadsmiljö.
Stolta Stad arbetar för att olika parter tidigt i processen kan definiera och medvetandegöra de värden och kvaliteter som Cityomvandlingen bör leda till. De båda parterna presenterade 1997 dokumentet Stolta Stads Byggare som anger inriktning på denna typ av projekt.

Värdeplanering
Värdeplanering innebär att planeringen av ett område utgår från de värden och kvaliteter som man önskar tillföra. Organisationer, boende, näringsliv och beslutsfattare bör gemensamt definiera målen tydligt.
Skanska och Stiftelsen Stolta Stad har för sin del följande mål i sammanfattning:

  • Den funktionsuppdelade stadskärnan överges. City befolkas genom att bostäder byggs.
  • Hela området görs levande genom en genomtänkt blandning av kulturutbud, nöjesliv och handel. City skall bidra till att göra Stockholms stadsmiljö internationellt konkurrenskraftig.
  • Området öppnas mot omgivande vatten och tillförs ny grönska samt attraktiva mötesplatser utomhus. Biltrafikens intrång i gaturum och på allmän plats begränsas.
  • Huskropparna i området återfår kvaliteter som stämmer med Stockholms identitet som stenstad och huvudstad. Stockholm är ett riksintresse.
  • Miljön runt Brunkebergstorg och Klara Kyrka återupprättas och framhävs.
  • Riodeklarationens mål om socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart samhälle tillämpas.

 


För ytterligare information:
Arne Olsson, Skanska 070-527 30 64
Lennart Daleke, Skanska 070-593 20 40
Anders Elfner, Skanska 070-594 44 88
Magnus Sederholm, Stiftelsen Stolta Stad, 070-648 60 43