Sök

Ytterligare läkarundersökningar

1997-10-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Av totalt 170 anställda vid Hallandsåsprojektet har hittills 77 yrkesarbetare genomgått undersökning av läkare från yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund.PRESSINFORMATION 1997-10-17                                   74/97

YTTERLIGARE LÄKARUNDERSÖKNINGAR

Av totalt 170 anställda vid Hallandsåsprojektet har hittills 77 yrkesarbetare genomgått undersökning av läkare från yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund.

Av dessa visar 20 personer symptom av nervpåverkan i benen. Läkare har därför beslutat att de ska genomgå ytterligare undersökningar, som påbörjas omgående vid Malmö Allmänna Sjukhus.

Samtliga personer som ska genomgå ytterligare läkarundersökningar har informerats personligen av läkare. Symptomen kan vara en effekt av en alltför hög exponering av Rhone-Poulencs tätningsmedel.

- Vi delar våra anställdas oro. Som vi tidigare sagt tar vi fullt ansvar för alla skador som våra medarbetare drabbas av på grund av sitt arbete i projektet, säger Jan-Gunnar Glave, affärsområdeschef Skanska AB, om den uppkomna situationen.

 

Båstad den 17 oktober 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information