Sök

Breddad byggverksamhet och projektutveckling ger ny geografisk organisation

1997-12-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska satsar nu ytterligare på byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Den 1 februari 1998 införs därför en ny organisation med dessa verksamheter som utgångspunkt.

PRESSINFORMATION 1997-12-12                             89/97

BREDDAD BYGGVERKSAMHET OCH PROJEKTUTVECKLING GER NY GEOGRAFISK ORGANISATION

Skanska satsar nu ytterligare på byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Den 1 februari 1998 införs därför en ny organisation med dessa verksamheter som utgångspunkt.

Den byggrelaterade verksamheten inordnas i tre nya affärsområden - Sverige, Europa och USA.

Specialiseringen på väg, anläggning och husbyggande - som idag finns inom affärsområ-dena Civil Engineering respektive Building - kommer att inrymmas i de tre nya geografiska affärsområdena. Verksamheten i nuvarande affärsområde Industry delas upp på affärsområdena Sverige och Europa.

Samtidigt skapas en ny enhet, Fastigheter och Projektutveckling, där framför allt verksamheterna i de nuvarande affärsområdena Real Estate och BOT Projects kommer att ingå.

- Förändringen ökar våra möjligheter att tillgodose kundernas behov och möta deras efterfrågan i byggprocessens alla led - från projektutveckling till eftermarknad, säger Skanskas VD och koncernchef Claes Björk. Vi kommer att lättare kunna bearbeta lokala marknader och anpassa våra tjänster och produkter till efterfrågan på plats, fortsätter Björk.

- Skanskas kraftiga internationella expansion under senare år har skapat ett behov av att anpassa organisationen till de nya krav vi möter. De tre nya affärsområdena Sverige, Europa och USA kommer att svara för cirka en tredjedel vardera av koncernomsättningen. Jag ser också ett värde i att Skanska i Sverige får en tydlig egen identitet, säger Claes Björk vidare.

- Att låta fastighets- och BOT-rörelsen ligga under samma tak ger oss möjlighet att dra nytta av den långa erfarenhet och kompetens som Skanska besitter inom projektutveckling, fortsätter Claes Björk.

Per-Ingemar Persson - f.n. chef för Skanska Syd - blir chef för affärsområde Sverige. Till chef för affärsområde Europa har utsetts Anders C. Karlsson, f.n. chef för affärsområde Industry. Stuart Graham - f.n. VD för Slattery Skanska - blir chef för affärsområde USA. Mats Wäppling, f.n. biträdande chef för affärsområde Real Estate, kommer att ansvara för Fastigheter och Projektutveckling.

- Alla detaljer i den nya organisationen är inte lösta, men eftersom inriktningen är klar ville jag på ett tidigt stadium informera företagets medarbetare och marknaden om huvuddragen i Skanskas strategi för framtiden och vad den för med sig organisatoriskt, avslutar Claes Björk.

 

Danderyd den 12 december 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information