Sök

Skanska ansvarar för infrastrukturen vid utbyggnaden av University of Cambridge, Storbritannien, för cirka 546 miljoner kronor

2014-08-01 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med University of Cambridge, Storbritannien, om att ansvara för infrastrukturen för hela fas 1 av North West Cambridge Development, universitetets enskilt största utbyggnadsprojekt. Kontraktet är värt cirka GBP 50 M, cirka 546 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i tredje kvartalet 2014.

NW Cambridge

Kontraktet omfattar bland annat framdragning och installation av gas, vatten, el och data/kommunikation samt samordning av fjärrvärmeinstallationer och byggande av tillfartsvägar. Skanska ansvarar även för bland annat trafikledning, säkerhet och leveranser för hela projektet.

Arbetet påbörjas i augusti 2014 och beräknas vara avslutat under våren 2017.
 
Skanska UK har cirka 5,200 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.