Sök

Skanska bygger nytt logistikcenter i Sibbo, Finland – Skanskas kontrakt värt cirka 419 miljoner kronor

2013-08-22 11:00 CET
Pressmeddelande

Joint venture-bolaget Freeway, skapat av Skanska och Lemmikäinen, har skrivit kontrakt om att bygga S-gruppens nya logistikcenter i Bastukärr, Sibbo, Finland. Kontraktet för den första fasen är värt EUR 98 M, cirka 838 miljoner kronor. Skanska kommer att inkludera sin andel, EUR 49 M, cirka 419 miljoner kronor, i orderingången för Skanska Finland för tredje kvartalet 2013.

Logistikcentret kommer att ha en yta om cirka 189 000 kvm och en kapacitet om cirka 3 400 000 kbm. Projektet genomförs i fem delvis överlappande faser, med separata byggkontrakt för varje fas. Den första fasen omfattar 75 000 kvm. Skanska och Lemmikäinen har lika stora delar av joint venture-bolaget. Freeway och ett företag som ägs av S-gruppen, S-Ryhmän Logistiikkakeskukset Oy, skrev ett ramavtal om byggandet av logistikcentret i juni 2012.

Arbetet har inletts och den första fasen ska vara färdig sommaren 2016. Hela logistikcentret kommer att vara färdigt under 2018.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2012 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 8,4 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 460 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851