Sök

Skanska säljer svenskt modulbyggnadsbolag

2005-11-28 11:08 CET
Pressmeddelande

Skanska och 3i har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Skanska Modul AB inklusive dotterbolagen Temporent AB och Flexator AB som tillverkar, hyr ut och säljer modulbyggnader. Köpeskillingen för skuldfritt bolag uppgår till 361 miljoner kronor och ger upphov till en mindre vinst, vilken kommer att inkluderas i Skanskas resultat för det fjärde kvartalet 2005.

   Pressrelease


2005-11-28

 


Skanska säljer svenskt modulbyggnadsbolag

Skanska och 3i har tecknat ett bindande avtal rörande försäljning av Skanska Modul AB inklusive dotterbolagen Temporent AB och Flexator AB som tillverkar, hyr ut och säljer modulbyggnader.

Köpeskillingen för skuldfritt bolag uppgår till 361 miljoner kronor och ger upphov till en mindre vinst, vilken kommer att inkluderas i Skanskas resultat för det fjärde kvartalet 2005.

Skanska Modul AB dekonsolideras från och med den sista september 2005. Övertagandet beräknas ske vid årsskiftet. Kassaflödet från försäljningen redovisas under det fjärde kvartalet 2005.

Försäljningen är villkorad av godkännande av berörda myndigheter.

Skanska Modul AB är ett av de svenska specialföretag som Skanska har beslutat att avyttra. Försäljningen är ett led i Skanskas strategiska inriktning på kärnverksamheten - hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av kommersiella lokaler, bostäder samt projekt i offentlig-privat samverkan.

Skanska Modul AB inklusive dotterbolagen Temporent AB och Flexator AB tillverkar, hyr ut och säljer mobila modulbyggnader som används som temporära kontor, daghem, skolor och byggbodar. Tillverkningen sker i Anneberg och Gråbo. Företaget med ca 200 anställda omsätter ca 480 miljoner kronor.

__________________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,                   tel 070-543 88 38