Sök

Skanska säljer fastigheter i Sundbyberg och Göteborg för 1.034 miljoner kronor med en vinst på 243 miljoner kronor

2004-06-29 13:04 CET
Pressmeddelande

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheterna Fröfjärden 2-4 i Sundbyberg och Gårda 13:3 i Göteborg till AMF Pension för 1.034 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 243 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2004. Köparen tillträder Fröfjärden 1 oktober 2004 och Gårda 1 januari 2005, vid vilka tillfällen respektive likvid erlägges.

   Pressrelease

2004-06-29

Skanska säljer fastigheter i Sundbyberg och Göteborg för 1 034 miljoner kronor med en vinst på 243 miljoner kronor

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheterna Fröfjärden 2-4 i Sundbyberg och Gårda 13:3 i Göteborg till AMF Pension för 1.034 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 243 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2004. Köparen tillträder Fröfjärden 1 oktober 2004 och Gårda 1 januari 2005, vid vilka tillfällen respektive likvid erlägges.

Fröfjärden 2-4 utgör första och andra etappen i Skanskas utvecklingsområde Sundbypark, beläget invid E18 i Sundbyberg. Fröfjärden består av kontor och laboratorium om totalt ca 30 700 kvm som stod färdiga under 2003 och första kvartalet 2004. Fastigheterna är fullt uthyrda.

Gårda 13:3 är en kontorsfastighet om ca 12 000 kvm vilket omfattar hela andra etappen i nybyggnadsprojektet Kvarteret Ceres i Göteborg. Byggnaden, som är fullt uthyrd till TeliaSonera, är under uppförande och kommer att vara färdigställd under fjärde kvartalet 2004.

 - Försäljningen av de färdigutvecklade fastigheterna ligger helt i linje med vår affärsstrategi. Att vi nu kan presentera en större affär med en svensk institutionell placerare är ett styrkebesked för den svenska fastighetsmarknaden, säger Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige AB.
 
Skanska Projektutveckling Sverige arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Tom Jensen, VD, AMF Pension Fastighetsförvaltning,
tel 070-588 45 69