Sök

Skanska får två uppdrag i London och Edinburgh totalt värda 840 miljoner kronor

2001-05-28 10:55 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har fått två design-bygguppdrag för kontor i London och Edinburgh, med ett totalt värde på 840 miljoner kronor.

Press Release  

2001-05-28   Skanska får två uppdrag i London och Edinburgh totalt värda 840 miljoner kronor

 

Skanska UK har fått två design-bygguppdrag för kontor i London och Edinburgh, med ett totalt värde på 840 miljoner kronor. Det största uppdraget är värt 580 miljoner kronor (GBP 39 miljoner) och gäller design och utförande av stom- och fasadbyggnad för en kontorsbyggnad i centrala London. Kund är fastighetsutvecklingsbolaget Minerva. Projektet med en uthyrningsbar yta på ca 18.000 kvm ska genomföras på kort tid och överlämnas i etapper redan i början av nästa år. Detta möjliggörs bl a genom en komprimerad tidplan där arbetena ovan och under mark genomförs parallellt. Byggnaden får tio våningar varav två under jord. Projektet ska vara helt färdigställt nästa höst. Projektet uppförs mitt i ett av Londons mest intensiva områden, mellan befintliga byggnader och rakt ovanför tunnelbanans Central Line. Skanska UK:s pålningsspecialister ska utföra grundläggningen. Det andra projektet avser ett kontors- och bostadsprojekt i Edinburgh, Skottland, värt 260 miljoner kronor (GBP 17,6 miljoner). Skanska ska svara för design samt stom- och fasadbyggnadsarbetena av ett kontorshus och ett bostadshus med en sammanlagd yta av ca 9.000 kvm. Färdigställandet planeras till september i år. Kund är Fountainbridge Developments, ett konsortium mellan det skotska fastighetsutvecklingsbolaget A.B. Hamilton och Bank of Scotland. Skanska fick uppdraget som en följd av det nyligen avslutade och framgångsrika genomförandet av Bank of Scotlands nya huvudkontor i Edinburgh. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Cheryl Eaton, PR Manager Skanska UK, tel +44 1923 423030 Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 87 47