Sök

Skanska bygger del av Södra Länken

1997-09-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hemfört uppdraget att bygga en trafikanläggning som ingår i Södra Länken i Stockholm. Beställare är Vägverket Region Stockholm och kontraktsumman uppgår till ca 370 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1997-09-05                             64/97

SKANSKA BYGGER DEL AV SÖDRA LÄNKEN

Skanska har hemfört uppdraget att bygga en trafikanläggning som ingår i Södra Länken i Stockholm. Beställare är Vägverket Region Stockholm och kontraktsumman uppgår till ca 370 miljoner kronor.

Trafikanläggningen utgör den västligaste delen av Södra Länken och består av ca 400 meter motorväg med tre filer i vardera riktning fördelat på i huvudsak betongtunnlar. Omfattande markförstärknings- och grundläggningsarbeten kommer att genomföras innan arbetet med tunnlarna inleds.

Projektet genomförs i samarbete mellan Skanskas Anläggningsavdelning, Stabilator och division Väg Stockholm. För projekteringsarbeten svarar Skanska Teknik.

- Det är med stor tillfredsställelse vi ser att den nödvändiga utbyggnaden av trafiksystemet runt Stockholm nu inleds, säger avdelningschef Jan Stattin. Projektet är ett rejält anläggningsprojekt med stort teknikinnehåll vilket bidrar till att vi här får möjligheter att ytterligare utveckla oss som anläggningsbyggare.

Södra Länken ska förena Essingeleden med Värmdöleden. Arbetet påbörjas omgående och byggtiden beräknas till fyra år.

 

Danderyd den 5 september 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information