Sök

Skanska avser att sälja gruventreprenadverksamhet i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts

2003-11-19 13:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har undertecknat ett intentionsavtal om att sälja sitt majoritetsinnehav i gruventreprenadverksamheterna i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts, ett börsnoterat ledande sydafrikanskt byggbolag.

   Pressrelease

2003-11-19

 

Skanska avser att sälja gruventreprenadverksamhet i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts

Skanska har undertecknat ett intentionsavtal om att sälja sitt majoritetsinnehav i gruventreprenadverksamheterna i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts, ett börsnoterat ledande sydafrikanskt byggbolag.

Den planerade försäljningen avser Skanskas innehav av 79,1 procent av aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd, det helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. samt en nystartad verksamhet i Australien.

Dessa verksamheter inom Skanska UK utgjorde en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade 2000, och fokuserar på olika typer av entreprenader för gruvindustrin, såsom att bygga schakt, öppna nya gruvor och utföra mineralbrytning. Dessa verksamheter ingår inte i Skanskas kärnverksamhet.

Nettoomsättningen i de verksamheter som omfattas av den planerade försäljningen var år 2002 1,3 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor efter goodwillavskrivningar. De aktuella verksamheterna har totalt ca 8.400 anställda.

Försäljningen bedöms ge en realisationsförlust om cirka 100 miljoner kronor, som följd av att del av den goodwill som allokerades till dessa verksamheter vid förvärvet av Kvaerner Construction måste skrivas bort. Förlusten kommer att belasta koncernens resultat för fjärde kvartalet 2003.

Efter avslutad, normal due diligence, är avsikten att underteckna ett bindande försäljningsavtal under loppet av januari 2004, villkorat av erforderliga myndighetsgodkännanden. Affären väntas därefter kunna avslutas under loppet av första kvartalet 2004.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Schéle, chef för Corporate Finance,
Skanska AB, tel 08-753 88 72
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38