Sök

Skanskas sexmånadersrapport januari - juni 2002

2002-08-29 11:07 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Förbättrat resultat i byggrelaterade verksamheter.
Första sex månaderna i korthet:
# Orderingång 69,6 (93,6) miljarder kronor
# Orderstock 143,4 (191,5) miljarder kronor
# Nettoomsättning 72,2 (79,4) miljarder kronor
# Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling, kärnverksamheten, 1.050 (1.460) Mkr
# Resultat efter finansnetto 392 (1.076) Mkr

Länk till sexmånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)