Sök

Skanska säljer fastighet i Köpenhamn med en vinst på totalt 90 miljoner kronor

2000-05-05 10:05 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer kontorsfastigheten Midtermolen 1 – 3 i Köpenhamn för 330 miljoner danska kronor, ca 360 miljoner svenska kronor. Köpare är försäkringsbolaget Almindelig Brand. Skanskas försäljningsvinst, i förhållande till bokfört värde, uppgår till ca 80 miljoner danska kronor, ca 90 miljoner svenska kronor.

Press Release  

2000-05-05

  Skanska säljer fastighet i Köpenhamn med en vinst på totalt 90 miljoner kronor   Skanska säljer kontorsfastigheten Midtermolen 1 – 3 i Köpenhamn för 330 miljoner danska kronor, ca 360 miljoner svenska kronor. Köpare är försäkringsbolaget Almindelig Brand. Skanskas försäljningsvinst, i förhållande till bokfört värde, uppgår till ca 80 miljoner danska kronor, ca 90 miljoner svenska kronor. Midtermolen i centrala Köpenhamn utvecklades och färdigställdes av Skanska i mitten av 1990-talet. Fastigheten som omfattar ca 13.000 kvm kontor är uthyrd till bland andra Arthur Andersen och United Nations. - Försäljningen är i linje med vår strategi att sälja färdigutvecklade fastigheter. Vi fokuserar på fortsatt utveckling av nya projekt inom den expansiva Øresundsregionen, säger Søren Elster, direktör Skanska Øresund. Samtidigt med ovanstående försäljning har Skanska Øresund förvärvat en utvecklingsfastighet på ca 11.000 kvm från det danska fastighetsbolaget Dades. Förvärvspriset uppgår till 86 miljoner danska kronor, ca 95 miljoner svenska kronor. ______________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Søren Elster, direktör Skanska Øresund, tel + 45 44 77 99 97 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86