Sök

Skanskas tremånadersrapport - januari-mars, 2001

2001-04-26 13:44 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Fördubblad orderingång i koncernen - orderstocken ökade med 85 procent.
- Orderingången ökade med 102 procent till 49.008 Mkr
- Orderstocken ökade med 85 procent till 185.560 Mkr
- Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 34.818 Mkr
- Rörelseresultatet i kärnverksamheten minskade till -307 (576) Mkr
- Resultat efter finansnetto minskade till -445 (3.047) Mkr
- Utsikterna för helåret 2001 oförändrade - högre än 2000
- Försäljningsresultat om sammantaget 1,5 mdr kr från projektutveckling redovisades efter periodens utgång

Klicka här för att läsa pressreleasen och tremånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)

Klicka här för att ladda ned Acrobat Reader