Sök

Skanska får ännu ett motorvägsuppdrag i USA - Ordern värd 61 miljoner dollar, ca 618 miljoner kronor

2001-03-21 11:22 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga en ny motorväg i North Carolina, USA. Ordern är värd 61 miljoner dollar, ca 618 miljoner kronor. Kund är North Carolina Department of Transportation.

Press Release  

2001-03-21     Skanska får ännu ett motorvägsuppdrag i USA - Ordern värd 61 miljoner dollar, ca 618 miljoner kronor

 

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga en ny motorväg i North Carolina, USA. Ordern är värd 61 miljoner dollar, ca 618 miljoner kronor. Kund är North Carolina Department of Transportation. Den nya 12 km långa Smith Creek Parkway ska avlasta den öst-västliga genomfarten i centrala Wilmington. Utbyggnaden omfattar ett antal broar och överfarter. Projektets genomförande kräver särskilda miljöhänsyn. Vägsträckningen passerar genom områden med känsliga våtmarker. Infrastrukturmarknaden har ökat i USA som en följd av den stora infrastruktursatsningen TEA 21. Skanskas dokumenterade kompetens inom området har resulterat i ett antal stora uppdrag i bl a Virginia, South Caroilina och New York. Totalt har Skanskas USA-bolag pågående infrastrukturuppdrag för 3,5 miljarder dollar. Den amerikanska byggmarknaden väntas öka med 5 procent i år. Sektorer där Skanska har en stark ställning, t ex infrastruktur, hälsovård och utbildning, väntas uppvisa en ännu kraftigare tillväxt. Detta återspeglas i Skanskas orderingång såväl under förra året som för årets första månader. Koncernens orderingång uppgick vid slutet av år 2000 till 127 miljarder kronor, varav de amerikanska bolagen svarar för 60 miljarder kronor. Orderstocken uppgick till 161 miljarder kronor, varav 94 miljarder kronor härrörde från den amerikanska verksamheten. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Edward Keeter, vVD, Tidewater Skanska Group, tel +1 757 578 41 00 Tor Krusell, informationsdirektör Skanska AB, tel 08-753 86 66