Sök

Skanska investerar cirka 445 miljoner kronor, i laboratorie- och kontorsbyggnad i Cambridge, USA

2011-09-27 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 70 miljoner, cirka 445 miljoner kronor, i en laboratorie- och kontorsbyggnad på 150 Second Street i Cambridge, Boston, USA. Det är Skanskas första investering i en kommersiell fastighet i Cambridge, världens ledande center för bioteknik och innovation, Kendall Square. Byggnaden planeras vara färdigställd runt november 2012. Byggnationen startar i oktober 2011 och utförs av Skanska USA Building.

Skanska USA Commercial Development köpte marken, cirka 5 600 kvadratmeter, i november 2010. Den tre våningar höga byggnaden, designad av Elkus Manfredi Architects, kommer att utformas och byggas för att uppnå LEED Gold-certifiering. Byggnaden kommer att omfatta cirka 11 150 kvadratmeter laboratorieutrymme. Skanska kommer att stå för 100 procent av utvecklingskostnaderna.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.