Sök

Ny informationsdirektör i Skanska - första kvinnan i koncernledningen

1997-12-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Cecilia Schön har utsetts till ny informationsdirektör i Skanska, med ansvar för bolagets interna och externa kommunikation. Informationsdirektören kommer att ingå i koncernledningen i och med att kommunikationsfrågorna har blivit allt mer centrala i Skanskas utvecklingsarbete.

PRESSINFORMATION 1997-12-19                             91/97

NY INFORMATIONSDIREKTÖR I SKANSKA - FÖRSTA KVINNAN I KONCERNLEDNINGEN

Cecilia Schön har utsetts till ny informationsdirektör i Skanska, med ansvar för bolagets interna och externa kommunikation. Informationsdirektören kommer att ingå i koncernledningen i och med att kommunikationsfrågorna har blivit allt mer centrala i Skanskas utvecklingsarbete.

Cecilia Schön är 41 år, kommer närmast ifrån befattningen som informationsdirektör i Trygg-Hansa och har innan dess bl a varit informationschef inom Ericsson-koncernen. Hon tillträder det nya arbetet den 1 januari 1998. Lennart Hallberg, nuvarande informationsdirektör i Skanska, övergår till andra arbetsuppgifter i koncernen.

- Skanska kommer att prioritera kommunikationsfrågorna starkare än tidigare, säger Skanskas VD Claes Björk. Cecilia har erfarenhet från bolag med hög förändringstakt, vilket är viktigt när vi nu går in i en fas med ökad kundfokusering och internationalisering samt en ökad takt i utvecklingen av fastigheter och projekt. Att vi samtidigt får med en kvinna i koncernledningen är självklart en extra fördel.

 

Danderyd den 19 december 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information