Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-03-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2011 har på aktieägares begäran 6 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 099 151.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 005 431 aktier av serie A, 399 897 641 aktier av serie B och 3 150 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851