Sök

Skanska och Banverket mötte Rhône-Poulenc

1997-10-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Banverket har fått till stånd ett möte med Rhône-Poulenc, tillverkaren av tätningsmedlet Rhoca Gil. Skanska tog initiativ till samtalet som ägde rum idag vid projektkontoret på Hallandsåsen.

PRESSINFORMATION 1997-10-29                             78/97

SKANSKA OCH BANVERKET MÖTTE RHÔNE-POULENC

Skanska och Banverket har fått till stånd ett möte med Rhône-Poulenc, tillverkaren av tätningsmedlet Rhoca Gil. Skanska tog initiativ till samtalet som ägde rum idag vid projektkontoret på Hallandsåsen.

Dagens samtal behandlade ett antal oklarheter angående Rhoca Gil som injekteringsmedel. Skanska och Banverket lade fram ett antal frågeställningar bl a att halterna av akrylamid och n-metylol-akrylamid i levererat Rhoca-Gil inte stämde överens med varudeklarationen. Frågorna ska besvaras av Rhône-Poulenc fortast möjligt.

På mötet framkom att Rhône-Poulenc nu säger sig vara positiva till att medverka med att ta fram fakta om Rhoca-Gil och bistå med sakkunskap.

- Det är bra att Rhône-Poulenc nu vill ha en dialog för att snabbt kartlägga fakta kring tunnelbygget i Hallandsås, säger Jan Stattin, projektansvarig för tunnelbygget.

- Ju fler fakta vi får fram desto snabbare kan saneringsarbetet komma igång, säger Miguel Guirao, Banverkets projektchef vid Hallandsås.

 

Båstad den 29 oktober 1997

SKANSKA AB

Banverket