Sök

Skanska säljer tio fastigheter för totalt 2 miljarder kronor med en vinst på ca 490 miljoner kronor

2003-02-11 09:11 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer tio fastigheter i Stockholms- och Öresundsregionen. Försäljningspriset är 2.060 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 490 miljoner kronor. Köpare är den amerikanska investmentbanken The Blackstone Group.
Försäljningsvinsten redovisas i det första kvartalet och tillträde planeras ske under första halvåret 2003. Totalt omfattar portföljen ca 140.000 kvm, framförallt kontor.

Press Release


2003-02-11


Skanska säljer tio fastigheter för totalt 2 miljarder kronor med en vinst på ca 490 miljoner kronor
Skanska säljer tio fastigheter i Stockholms- och Öresundsregionen. Försäljningspriset är 2.060 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 490 miljoner kronor. Köpare är den amerikanska investmentbanken The Blackstone Group.

Försäljningsvinsten redovisas i det första kvartalet och tillträde planeras ske under första halvåret 2003. Totalt omfattar portföljen ca 140.000 kvm, framförallt kontor.

Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att minska det sysselsatta kapitalet genom att sälja färdigutvecklade fastigheter. 

- Det är ett kvalitetsbevis att vi lyckas intressera internationella investerare för våra projekt på den svenska fastighetsmarknaden. Detta är vår tredje större försäljning till utländska placerare under de senaste två åren, säger Claes Larsson, VD för Skanska Projektutveckling Sverige.

Portföljen består både av fastigheter som nyligen färdigställts och fastigheter som Skanska ägt under längre tid. Bland hyresgästerna i de sålda fastigheterna återfinns bl a Ericsson Mobile Platforms i kv Nya Vattentornet i Lund, Electrolux i kv Gångaren i Stockholm, Riksförsäkringsverket, RFV, i kv Grönlandet i centrala Stockholm och Liber i kv Brahelund i Solna, en nyligen färdigställd fastighet intill Skanskas kontor i Solna.
 
Skanska Projektutveckling Sverige, ledande inom projektutveckling, har för närvarande ca 120.000 kvm i pågående projekt, i huvudsak kontor i Sverige, inklusive Öresundsregionen. Under 2002 färdigställdes ca 130.000 kvm. I dagsläget är ca 81 procent av projektportföljen uthyrd.
Under de senaste fem åren har Skanska sålt fastighetsprojekt för totalt 14 miljarder kronor.

Blackstone är ett privatägt riskkapitalbolag med säte i New York och kontor i London. Blackstone är en av Europas och USA:s större fastighetsinvesterare och har fyra separata fastighetsfonder med sammanlagda tillgångar överstigande EUR 4,6 miljarder.
Dessa fastigheter ingår i affären med The Blackstone Group:

Fastighetsbeteckning   Kommun
Alkotten 2  Nynäshamn
Atleten 5  Sundbyberg
Brahelund 2 (del av)  Solna
Grönlandet Södra 13   Stockholm
Gångaren 13  Stockholm
Jakobsberg 2:2583  Järfälla
Trädgårdsmästaren 14   Botkyrka
Vattenkraften 1 (tomträtt)  Stockholm
Nya Vattentornet 3  Lund
Östersjön 1   Malmö

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Peter Stoll, Executive Director, The Blackstone Group, tel +44 207 451 4288
Carin Brånén, Informationschef, Skanska Projektutveckling Sverige, tel 08-504 350 38 eller 070-553 80 38
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 8838