Sök

Skanska får order på sjukhusutrustning till Thailand för 470 Mkr

1999-10-20 10:39 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att leverera och installera medicinsk utrustning till 355 sjukhus i Thailand. Ordern som är värd ca 400 miljoner DKK, ca 470 Mkr, utförs av Skanska Jensen. Kund är det thailändska hälsoministeriet och initiativet är en del av Thailands nationella hälsoplan för att stärka landets regionala hälsovård. Skanska Jensens uppdrag omfattar urval, inköp, leverans och installation av medicinsk utrustning. Därutöver ingår utbildning av den personal som ska använda utrustningen.

PRESSINFORMATION 1999-10-20                           84/99

Skanska får order på sjukhusutrustning till Thailand för 470 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att leverera och installera medicinsk utrustning till 355 sjukhus i Thailand. Ordern som är värd ca 400 miljoner DKK, ca 470 miljoner SEK, utförs av Skanska Jensen A/S, Skanskas danska dotterbolag.

Kund är det thailändska hälsoministeriet och initiativet är en del av Thailands nationella hälsoplan för att stärka landets regionala hälsovård.

Det danska biståndsorganet Danida svarar för finansieringen genom sitt program för blandade krediter, varav 35 procent utgörs av ett räntebidrag från Danida. Lånen arrangeras av ABN-AMRO Bank, Copenhagen Branch.

Mer än 50 procent av ordervärdet för inköpta varor och tjänster är av danskt ursprung och över 20 procent av inköpen sker lokalt.

Skanska Jensens uppdrag omfattar urval, inköp, leverans och installation av medicinsk utrustning som t ex EKG-monitorer och utrustning för vattenrening. Därutöver ingår utbildning av den personal som ska använda utrustningen.

Projektet genomförs på 18 månader och med en tvåårig garantitid efter det att utrustningen tagits i bruk.

Skanska Jensen A/S svarar för projektledningen och kommer att dra nytta av de erfarenheter som Skanska Medical Services AB byggt upp vid liknande projekt för sjukhus i Malaysia och Thailand och den pågående upprustningen av två sjukhus i Kina. Dessa tidigare order är värda totalt ca 620 miljoner SEK.

 

Stockholm, 1999-10-20

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Henning Dalsgaard, projektledare, Skanska Jensen A/S,
tel +45 44 77 99 99
Claes G Johansson, VD, Skanska Medical Services AB,
tel +040 14 42 36 eller 0706 37 91 03